HomeVirksomhedenManagementProjekterKontaktDeutsch  English 

Kommanditselskab


Siden 1997 har vi formidlet og udbudt ejendomsprojekter i kommanditselskabsform i Danmark og Tyskland for adskillige milliarder kroner.

Ejendomssegmentet er detailhandels-, logistik-, undervisnings-, plejehjems- og hotelejendomme. Kendetegnende for disse er, at der er tale om velbeliggende ejendomme set i forhold til anvendelsesmulighederne – nu og i fremtiden. Driftsmæssigt giver ejendommene hurtigt overskud, og på denne baggrund skabes en langsigtet og værdifast investering, hvor opsparingen bliver skabt af driftsoverskuddet fra lejeindtægterne samt den forventede værdistigning på ejendommene.

Et ejendomsprojekt, som udbydes i et kommanditselskab (K/S), er en selvstændig juridisk enhed, hvor K/S´et ikke beskattes.

Dette betyder, at de skattemæssige overskud i stedet beskattes hos investorerne i kommanditselskabet, og tilsvarende kan investorerne fratrække de skattemæssige underskud i den del af den personlige indkomst, hvoraf der betales topskat (i 2008 kr. 335.800), og investorerne opnår på denne vis en skattebesparelse.
Der er imidlertid tale om en udskydelse af skatten, da 90% af afskrivningerne genbeskattes ved salg af ejendommen.

De løbende opnåede skattebesparelser ”finansierer” i høj grad investorernes løbende indskud til kommanditselskabet, og derved reducerer investorerne ikke deres nuværende rådighedsbeløb væsentligt.

Der kan maksimalt deltage 10 investorer, private eller selskaber, i et K/S-projekt, og det forventes, at disse har ordnede økonomiske forhold, samt at de skattemæssige underskud kan fratrækkes i den del af den personlige indkomst, hvoraf investor betaler topskat.

Investorerne i et K/S-projekt hæfter personligt og enten solidarisk eller pro rata og skal i de fleste tilfælde afgive en selvskyldnerkaution.
EE Asset Management ApS · Dampfærgevej 7, 1. · 2100 København Ø · Tlf. (+45) 70 26 33 77 · Fax (+45) 70 26 33 76
Based on SEEEMS.CMS