HomeVirksomhedenManagementProjekterKontaktDeutsch  English 

Ejendomsaktieselskab


Euro Ejendomme formidler ejendomsprojekter i aktieselskabsform (A/S). Ejendommene er primært kontorejendomme, men også erhvervs- og hotelejendomme, idet vi vurderer, at denne sammensætning, baseret på pris, værdistignings-potentiale samt sikkerhed er bedst egnet som langsigtet investering for den passive investor.

Ligesom ved vores udbud af ejendomsprojekter i kommanditselskabsform (K/S) er en ejendomsinvestering i et ejendomsaktieselskab (A/S) karakteriseret ved, at investeringen er langsigtet og værdifast. Opsparingen skabes af driftsoverskuddet fra lejeindtægterne samt den forventede værdistigning på ejendommen.

I et ejendomsaktieselskab (A/S) kan et ubegrænset antal private eller selskabsinvestorer deltage. Minimumskøb af aktier udgør pr. investor mellem kr. 500.000 og 3.000.000, som kan finansieres.

Investorerne skal ikke hæfte personligt eller stille kautionsforpligtigelser over for eksterne finansieringskilder. Det maksimale tab for investor er købesummen for aktierne.
En investering i ejendomsaktier giver mulighed for en eksponering i ejendomme, uden at dette påvirker investors personlige skatteforhold nu - eller i fremtiden - som følge af beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance.

Endvidere har private investorer mulighed for at anvende pensionsmidler til investering i unoterede aktier. Dette giver mulighed for at aktivere ubeskattede pensionsmidler i en ejendomsinvestering med et solidt afkast.
EE Asset Management ApS · Dampfærgevej 7, 1. · 2100 København Ø · Tlf. (+45) 70 26 33 77 · Fax (+45) 70 26 33 76
Based on SEEEMS.CMS