HomeVirksomhedenManagementProjekterKontaktDeutsch  English 

Ejendomsinvestering

Erfaringen har vist, at investering i fast ejendom har været en ubestridt god forretning over tid, og intet tyder på at dette forhold vil ændre sig i fremtiden.

Målsætningen for Euro Ejendomme er altid at finde ejendomsinvesteringer, der udviser en fornuftig balance mellem afkast og risici.

Vores ejendomsinvesteringer er primært rettet mod privatpersoner og selskaber, som ønsker en langsigtet opsparing, hvorfor projektevalueringen altid tager udgangspunkt i en minimering af risici, uden at resultatet deraf bliver en dårlig investering.

Når Euro Ejendomme vurderer en ejendom, mener vi ikke, at det er nok at fokusere på afkastet alene. Selvom afkastet i sig selv er vigtigt, skal det sættes i relation til bl.a. risikoen ved f.eks. lejerens betalingsevne, lejekontraktens udformning m.m.

En typisk og repræsentativ ejendomsinvestering for de projekter, Euro Ejendomme udbyder, er en sikker værdifast investering i en langtidsudlejet erhvervsejendom.
Ejendomsinvesteringen kræver ikke en daglig aktiv indsats, men derimod en kontinuerlig overvågning af ejendommens tilstand, lejers udvikling m.m.

Efter at vi selv har analyseret og vurderet ejendommen, lader vi altid

et anerkendt ingeniørfirma gennemgå ejendommen og udarbejde en teknisk tilstandsrapport

et anerkendt mæglerfirma gennemgå ejendommen og udarbejde en uvildig vurderingsrapport af leje- og prisniveau

en statsautoriseret revisor gennemgå og vurdere vores skattemæssige dispositioner og budgetter samt forudsætningerne herfor og udarbejde en redegørelse

en advokat gennemgå alle kontraktforhold og andre juridiske aspekter samt udarbejde en erklæring.
EE Asset Management ApS · Dampfærgevej 7, 1. · 2100 København Ø · Tlf. (+45) 70 26 33 77 · Fax (+45) 70 26 33 76
Based on SEEEMS.CMS