HomeVirksomhedenManagementProjekterKontaktDeutsch  English 

Asset Management

Euro Ejendomme har stærke kort på hånden, når det gælder Asset Management af din ejendomsinvestering i Tyskland. Vi besidder en årelang erfaring med administration af ejendomsprojekter, primært i Tyskland, og har opbygget et dybtgående kendskab til alle aspekter af Asset Management. Derfor har vi de bedste forudsætninger for at optimere din investering i fast ejendom. I det aktuelle vanskelige marked er det vigtigt med en erfaren Asset Management-partner.

Euro Ejendomme udarbejder individuelle koncepter og strategier for hver ejendom/portefølje og overvåger samt kontrollerer løbende investeringens udvikling på områder lige fra ejendommens tekniske tilstand til vilkårene for finansieringen. Afhængigt af den enkelte investors behov skræddersyr vi koncepter, som udelukkende sigter mod den optimale værdiskabelse af investeringen. Euro Ejendomme styrer og overvåger den budgetmæssige del af din investering og vores risikomanagement er altid velovervejet og allestedsnærværende.

Vores Asset Management-team i København varetager driften af vores kunders og egne ejendomsinvesteringer samt de tilhørende ejerselskaber.
Teamet består bl.a. af vores selskabsadministration og en controlling-afdeling. Ejendomsadministrationen varetages i Tyskland - primært af vores langvarige forretningspartner, FIH, men også af andre håndplukkede, lokale ejendomsadministratorer.
Vores flersprogede Asset Managers varetager administrationen for de selskaber, som ejer de enkelte ejendomme. Arbejdet består bl.a. i den løbende kontakt til långivere, revisorer, myndigheder og investorer samt forberedelse og afholdelse af generalforsamlinger. Controlling overvåger den økonomiske drift i selskaberne, sørger for det nødvendige likviditetsberedskab og udarbejder årsregnskaber og årlige budgetter.
Vores ejendomsadministratorer i Tyskland varetager de daglige driftsopgaver.

Således har vores lejere - ud over vores in-house kompetence - faglige kompetente kontaktpersoner i Tyskland, som kender til landets særlige ejendomsforhold. Vores medarbejdere i Asset Management arbejder tæt sammen med ejendomsadministratorerne om driften af ejendommene og gennemfører f.eks. årlige fælles besigtigelser af alle ejendomme.

Udlejningsprocenten på de ejendomme, der administreres af Euro Ejendomme, ligger på 100, og der er fokus på at holde en tæt kontakt til lejerne, således at eventuelle problemer identificeres og afhjælpes så tidligt som muligt.
EE Asset Management ApS · Dampfærgevej 7, 1. · 2100 København Ø · Tlf. (+45) 70 26 33 77 · Fax (+45) 70 26 33 76
Based on SEEEMS.CMS