HomeVirksomhedenManagementProjekterKontaktDeutsch  English 

Selskabs- og ejendomsadministration


Euro Ejendomme har stærke kort på hånden, når det gælder den administrative styring og optimering af ejendomsinvesteringer. Kontoret i København består bl.a. af vores selskabsadministration og en controlling-afdeling. I fællesskab har de to afdelinger ansvaret for driften af kundernes samt vores egne ejendomsinvesteringer og de tilhørende ejerselskaber. Ejendomsadministrationen varetages i Tyskland - primært af vores langvarige samarbejdspartner, FIH, men også af andre lokale ejendomsadministratorer. Euro Ejendomme administrerer en række ejendomsprojekter, hvoraf en ligger i egen portefølje.

Vores flersprogede selskabsadministratorer har hver især det overordnede projektansvar for et antal ejendomme. Vores medarbejdere varetager administrationen for de selskaber, som ejer de enkelte ejendomme, hvad enten der er tale om investorejede selskaber eller investeringer i eget regi. Arbejdet består bl.a. i kontakt til långivere, revisorer, myndigheder og investorer samt forberedelse og afholdelse af generalforsamlinger. Vores ejendomsadministration i Tyskland varetager de daglige driftsopgaver.

Således har vores lejere - ud over vores in-house kompetence - faglige kompetente kontaktpersoner i Tyskland, som kender
til de særlige ejendomsforhold, der gør sig gældende i landet. Selskabsadministratoren arbejder tæt sammen med ejendomsadministratorerne i Tyskland om driften af ejendommene og gennemfører f.eks. hvert år fælles besigtigelsesture af alle ejendomme. Udlejningsprocenten på de ejendomme, der administreres af Euro Ejendomme, ligger på 100, og der er fokus på at holde en tæt kontakt til lejerne, således at eventuelle problemer identificeres og afhjælpes så tidligt som muligt.

Financial Controlling

Controlling overvåger den økonomiske drift i selskaberne og sørger for det nødvendige likviditetsberedskab. Euro Ejendomme benytter sig af et bogføringssystem, som er fælles for både egen controlling-afdeling, den tyske ejendomsadministrator, FIH, samt vores danske og tyske revisorer, hvilket sikrer både transparens og effektivitet.

Controlling foranlediger endvidere udarbejdelse af årsregnskaber og varetager udarbejdelsen af og opfølgning på de årlige budgetter, som baserer sig på informationer fra vores tyske ejendomsadministrator.
EE Asset Management ApS · Dampfærgevej 7, 1. · 2100 København Ø · Tlf. (+45) 70 26 33 77 · Fax (+45) 70 26 33 76
Based on SEEEMS.CMS